top of page

הרצאות המומחים של אשנב

לשמור על הגבולות


ברשת ולטפח את


המוניטין הדיגיטליד"ר שגית זילברברג-

יעקובוביץ 


 

מה בין שיימינג ללשון הרע? 
עו"ד רון לוינטל 

הרשת – החיובי עולה על השלילי?

ד"ר אבשלום אדרת

אנשי המחר
שרי אופיר ורוני ברון

משטרת המחשבות
יואב אדלר

OtheReality
פרופ' מוטי נייגר ויאיר נייגר

ילדי הסמרטפונים
נירית צוק

לשתף או לא לשתף ברשת החברתית
ד"ר אורלי מלמד

מסיבה בלתי אפשרית -
שלומית עצבה

bottom of page