top of page

גלישה נבונה ברשת (סיכויים וסיכונים ברשת)

תוכנית מספר 3127 באישור משרד החינוך
☑ תקציר התוכנית: פעילות חווייתית העוסקת בהזדמנויות לצד הסיכונים הקיימים ברשת האינטרנט. שימוש נבון בטכנולוגיה, מידע אמין, שמירה על הפרטיות, נורמות התנהלות ברשתות החברתיות. משחק אינטראקטיבי ויצירת דיון ומעגלי שיח. באמצעות התכנית המשתתפים יקבלו כלים יישומיים להתנהלות נבונה ברשת.
☑ המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: פיתוח מודעות להתנהלות נבונה ברשתות החברתיות. מתן כלים להתנהלות נבונה ברשת.

תוכנית שנתית עבור בני נוער והצוות החינוכי

☑ הרצאה לצוות החינוכי "מה בין שיימינג ללשון הרע?"
☑ מנהיגות נוער "גדולים באינטרנט" הכשרה של קבוצת מנהיגות נוער להדרכה.
☑ סדנה חוויתית " "othereality - מציאות מדומה עם משקפי v.r
☑ הרצאה "סייבר סקיוריטי"- אבטחת מידע וסייבר.
מופע תאטרון פלייבק "החיים זוהרים ברשת"- החיים הווירטואליים והרשתות החברתיות.
☑ הרצאה "ילדי הסמרטפונים"- התרבות הדיגיטלית וכלים להתמודדות יומיומית.

תוכנית חצי שנתית עבור בני הנוער

☑ הרצאה "ילדי הסמרטפונים"- התרבות הדיגיטלית וכלים להתמודדות יומיומית.

☑ מנהיגות נוער "גדולים באינטרנט" הכשרה של קבוצת מנהיגות נוער להדרכה.

☑ סדנה חוויתית " "othereality - מציאות מדומה עם משקפי v.r

☑ הרצאה "סייבר סקיוריטי"- אבטחת מידע וסייבר.

יום שיא עבור בני נוער

☑ הרצאה "סייבר סקיוריטי"- אבטחת מידע וסייבר.

☑ מנהיגות נוער "גדולים באינטרנט" הכשרה של קבוצת מנהיגות נוער להדרכה.

השאירו פרטים

תודה על תשומת הלב

bottom of page