top of page
Talking Business

אמנת אשנב

האינטרנט היא סביבה אנושית, על אף שהאינטראקציה עם בני אדם ברשת מתווכת מחשב. אשנ”ב כעמותה מבקשת לסייע ביצירת קהילת אינטרנט אחראית בדרך של הסכמה, ולא בכפייה.

ערכי היסוד של שימוש נאות באינטרנט

אתרי אינטרנט יכבדו את החוקים החלים על מחשבים ואינטרנט, וכן יפעלו בהתאם לאתיקה המקצועית בתחומים הרלוונטיים לכל אחד ואחד מהם. אין לנצל ידע טכנולוגי לרעה כדי לפגוע באדם, במוניטין שלו או בכבודו, להפר את פרטיותו, את זכויות היוצרים שלו ולהונותו.

פרטיות

 • אין לנצל אמצעים טכנולוגיים להפרת פרטיותם של משתמשים.

 • זכותם לדעת איזה מידע נאסף עליהם ומה ייעשה בו, וזכותם לסרב לאיסוף המידע.

 • בכל אתר יצוין בבירור איזו דרגת אנונימיות נשמרת בו ובאילו תנאים מותר להפר אותה.

 • אין לפרוץ לתיבת דוא”ל פרטית ואין לצותת לה.

 • אין להוסיף משתמש לרשימת דיוור בלי הסכמתו, אין למסור לאחר כתובת של משתמש.

 

חופש הביטוי

 • אתרים הכוללים אלימות, פורנוגרפיה וגזענות יציגו באופן בולט את סיווגם, למשל “למבוגרים בלבד”. מומלץ כי הכניסה אליהם תתאפשר בעזרת סיסמה.

 • הסייגים החוקיים שמופעלים מחוץ לאינטרנט יחולו גם בו בכל הקשור לחיסיון משפטי.

 • יש להגן במיוחד על ילדים וקטינים בפני הונאה, פדופיליה, פורנוגרפיה ואלימות. יש לקבל הסכמת הורה לפעולות שאינן מורשות לילדים.

 

אמינות

 • פרסום מדויק ואמין הוא תנאי לכך שהאינטרנט תוכל לשמש כמקור מידע למשתמשיה.

 • אין לעודד הפצת שמועות. יש לתקן מידע שהתפרסם והתברר שהוא שגוי.

 • אין להפר זכויות יוצרים ואין לסייע בהפרתן.

 • אין להתחזות לאחר, במיוחד לא לבעל מקצוע או לבעל תפקיד המציע שירותים או מידע.

 

ביטחון ואבטחת מידע

 • אין לפרוץ לאתר, להפיל אותו או לשנות את תוכנו, משום סיבה שהיא.

 • בעלי שרתים ינקטו אמצעים סבירים להבטחת האתרים המאוחסנים אצלם מפני פריצות.

 • יינקטו אמצעים סבירים לשמירה על סביבת עבודה נקייה מתוכנות מפגעות כגון וירוסים.

 

איכות ומקצועיות

 • בעלי אתרים או האחראים לתוכנם יפרסמו כתובת לפניות ותאריך עדכון.

 • אתרים יקפידו למזער תקלות ובאגים, ולפרסם טקסטים תקינים מבחינה לשונית.

 • מקורו של מידע המתפרסם באתר צריך להיות מזוהה.

 • ספקים יפרסמו בבירור את השירותים והתעריפים שלהם, ולא יקשו על המבקשים להתנתק.

 

אחריות

 • האחריות בכל הנוגע לתכנים המתפרסמים באתר מוטלת על בעליו או האחראי לתוכנו. אין בכך כדי להפחית מאחריותו של מפרסם המידע אם הוא מפרסם את בפורומים או בצ’אטים באתר זה.

 

נימוס

 • בקהילה יש לנהוג בנימוס ולדבר בשפה ראויה. אין לפגוע בכבודו של חבר בקהילה.

 • אפשר למחוק מפורומים הודעות פוגעות ומסיתות, ובמקרים קיצוניים אף להרחיק משתתף. כללים אלו צריכים להיות שקופים וידועים למשתמשים.

 • אין להטריד משתמשים אחרים ואין לפנות אל בעלי אתרים ומספקי שירותים בתואנות שווא.

bottom of page