top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

דברי ברכה לרגל השקת המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

ביום ב' ה-19 בחודש הושק המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת (מוקד 105). לאחר חודשים רבים של עבודת הכנה מאומצת, יוצא המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת לדרך.

מוקד 105 שהחל לפעול לפני מספר חודשים הינו מוקד טלפוני משטרתי-אזרחי המופעל על ידי משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים בשיתוף משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד המשפטים. מטרת המוקד היא להעניק סיוע ראשוני בנושאי אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת וכן לספק מידע בתחום. המוקד עוסק באירועי פגיעה פליליים, אירועים שאינם פליליים ובאירועי חירום של אובדנות וסיכון חיים.

בדסק השותפויות במוקד יושבים יחד נציגים של השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) ממשרד החינוך, נציגים ממשרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד המשפטים המקשרים בין המוקד לגורמים הרלוונטיים.

בנאום שנשא השר גלעד ארדן במהלך השקת פעילות המטה הדגיש כי חלק לא מבוטל מפעילות המטה יוקדש גם להסברה. לדברי ארדן, אין במוקד כדי להפחית כהוא זה מאחריות בני הנוער והוריהם וכן מהפן ההסברתי.

המטה הלאומי יפעל בשיתופי פעולה רבים עם עמותות וארגונים שונים הפועלים בתחום מזה שנים. עמותת אשנ"ב (אנשים למען שימוש נבון ברשת) אשר פועלת מזה 20 שנה ועוסקת בפיתוח פעילויות שונות לילדים, בני נוער, הורים וגורמי חינוך בנושא התנהלות מיטבית ברשת. העמותה אשר עוסקת במגוון סוגיות הקשורות להתנהלותם של הילדים ברשת ביניהן; הגנה על פרטיות, אוריינות מידע ומדיה, צריכת מידע, הקניית כלים ליצירת שיח מכבד ברשת ועוד, תפעל לעבודה בשיתוף פעולה מלא עם המטה בכל הקשור להסברה ולמחקר בתחום.

עמותת אשנ"ב מברכת את כל הגורמים אשר עמלו על הקמת גוף כה חשוב וחיוני בעולם שבו הרשת מהווה חלק בלתי נפרד מעולמנו בכלל ומעולמם של הילדים ובני הנוער בפרט.

שביחד נשלב ידיים ונצליח להפוך את הרשת למקום בטוח יותר עבורנו ועבור ילדנו

30 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page