top of page

הצהרת העמותה ומטרותיה

הצהרת העמותה:

עמותת אשנ”ב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט)

להנצחת ערן אדרת ז”ל

יעוד

קידום מודעות הציבור, למען רווחתו, להשפעות החיוביות והשליליות שיש לשימוש ברשת האינטרנט על החברה ועל ערכיה וטיפוח שימוש בריא ונבון בה.

חזון

להיות לגורם המוביל בארץ ליצירת ופיתוח מודעות זו, הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב בעלי המקצוע, תוך שיתוף פעולה עם גורמים לאומיים ובינלאומיים הקרובים לנושא.

ערכי ליבה

לרשת האינטרנט תרומה אפשרית משמעותית ביותר לקידום ולסיוע בנושאים אנושיים וחברתיים.

מקורות המידע הזמינים בשפע רב ובכל תחום, התקשורת היעילה והמהירה, הסרת הגבולות הגאופוליטיים וקירוב עמים, תרבויות וקבוצות אתניות, כולל חיזוק הקשרים בין עם ישראל בארץ ובתפוצות, האפשרות הנוחה ללמידה ולהוראה מרחוק, ללא תיווך מייקר – כל אלו, ועוד, עשויים לתרום לרווחת הפרט, לקירוב ללבות, לפיתוח ולקידום חברתי.

לשימוש הנרחב ברשת האינטרנט יש גם היבטים חברתיים-ערכיים.

ההרחבה המהירה של השימושים השונים ברשת האינטרנט וההרחבה הניכרת של מספר המשתמשים באינטרנט, הביאה עמה, בצד ההקשרים הטכנולוגיים (כגון: זמינות הרשת, מהירות העברת הנתונים וכיוצ”ב), גם הקשרים חברתיים ערכיים, אשר טומנים בחובם, בצד היתרונות, גם סכנות אין ספור.

לאנונימיות ולהעדר הפיקוח יש גם חסרונות.

לרשת האינטרנט מספר יתרונות ייחודיים: היא מבטלת כמה מהקשיים הלוגיסטיים של הזמן והמרחב: המידע זורם מהר יותר והופך נגיש לכל, השווקים יעילים יותר, התקשורת הקהילתית והבין אישית מתפתחת ועוד. ואולם האינטרנט היא גם רשת אנונימית, נטולת פיקוח, העלולה להוביל לשימוש לרעה בחופש ההבעה המוחלט הקיים בתוכה, הן לצורך ניצול של משתמשים תמימים, כגון קטינים או לקוחות, והן לצורך מתן עידוד למטרות בלתי מוסריות, כגון הסטה לשנאה כלפי עמים, דתות וקבוצות מיעוט שונות בחברה.

בעולם שאין בו גדרות וגבולות נחוצים כללי התנהגות ברורים יותר.

האינטרנט כמוהו כעולם חדש אשר עדיין לא נקבעו גבולותיו. ככזה הוא מעמיד בפנינו אתגרים חדשים, ערכיים ומוסריים, אשר כל ניסיונות העבר אין בהם כדי להצביע על דרכים צויות להתמודדות עימם.

כדי להתמודד עם השינויים נחוצה מודעות.

מתוך התבוננות בשינויים המהירים של טכנולוגיות ההי-טק, אשר הביאו את האינטרנט לפתחו של כל בית, ומתוך התבוננות בהשפעותיהם של שינויים אלה על חיינו היום יומיים, מוצע להקים עמותה שעיקר עיסוקה יהיה בקידום וטיפוח המודעות לשינויים הצפויים, ולמשמעויות החברתיות והאישיות הנובעות מהשימושים הנרחבים של האינטרנט בפרט ושל התקשוב בכלל.


מטרות

כדי להתקדם אל היעד האמור העמותה מבקשת לפעול לאורן של המטרות הבאות:

 1. לעורר ולקדם מודעות והבנה בקרב הציבור בכל הקשור להשפעות (חיוביות ושליליות) שיש לשימושים השונים באינטרנט בהתייחס לפרט, לקבוצה, למוסדות ולחברה בכללה. (העמותה אינה מתכוונת להתייחס לאספקטים הטכנולוגיים של ההי-טק).

 2. לטפח הבנה בין משתמשי רשת האינטרנט ואנשי המקצוע בתחום ההי-טק לבין הציבור הרחב אשר אין לו עדיין נגיעה לטכנולוגיות המתקדמות ולבחון את הזיקה בין צרכי הפרט והחברה לבין מגמות הפיתוח של ההי-טק ושימושי האינטרנט.

 3. לבחון ולהבין את המשמעויות החברתיות של השימושים ברשת האינטרנט בתחומים הבאים:

 • שינוי המבנה התעסוקתי וההשפעות על תכני העסוקים השונים ודפוסי הקידום המקצועי.

 • ההשפעות על המסחר ומשמעויות המעבר מהמסחר המסורתי אל המסחר האלקטרוני.

 • ההשפעות על זכויות הפרט ואבטחת רכושו הפיזי והאינטלקטואלי.

 • ההיבטים האתיים והמשפטיים של שימושי הרשת.

 

פעילויות העמותה

פעילויות העמותה יהיו במישורים הבאים:

כנסים:

העמותה תקיים כנס ארצי שנתי וכנסים אזוריים (מפגשים, ימי עיון וכיו”ב). כל הכנסים והמפגשים הללו יוקדשו לזכרו של ערן אדרת.

אתר אינטרנט:

העמותה תקים אתר אינטרנט שישמש במה לפעילויות העמותה ולהחלפת דעות בנושא.

 

הסברה וחינוך:

 1. פיתוח תוכניות הסברה בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, ובחינוך הלא פורמלי.

 2. הפצת מידע לגבי אמצעים טכנולוגיים שיש בכוחם לצמצם את הסיכונים שבאינטרנט.

 3. שימוש באמצעי התקשורת להעלאת מודעות הציבור הרחב לנושא.

 4. קידום והפצת נושאים, הקשורים בשימוש נרחב באינטרנט, המסייעים בשיפור איכות החיים.

 5. הקמת “קו חם” להסברת הנושא ותמיכה במקרה הצורך.


חקיקה ועידוד המחויבות:

 1. הקמת לובי פרלמנטרי לקידום חקיקה אשר תסייע למניעת שימוש לרעה ברשת האינטרנט.

 2. כתיבת אמנה בנושא והחתמת ספקי אינטרנט וחברות תוכנה.


פעולות פרו חברתיות:

 • עידוד פעילות למען קידום מטרות חברתיות באמצעות האינטרנט.


עידוד המחקר:

 1. עידוד לימודים ועבודות מחקר בתחום שימושי האינטרנט והשפעתם על החברה.

 2. בחינת תחזיות ומחקרים אשר עשויים להצביע על השפעות עתידיות (חיוביות ושליליות) של טכנולוגיות חדשות.


שיתוף פעולה:

1.שתוף פעולה עם תעשיית ההי-טק בארץ לבחינת ההשלכות החברתיות של האינטרנט.

2.שיתוף פעולה בארץ ובעולם עם גופים ואירגונים הדומים לנו במטרותיהם.


דרכי הארגון

כל פעילויות העמותה יהיו על בסיס התנדבותי והמשאבים שיאספו יוקדשו לקידום מטרותיה.

משאבים יגויסו מתעשיית ההי-טק ומגופים שקידום הנושא קרוב ללבם. בנוסף ישלמו חברי העמותה דמי חבר שנתיים.

לצורך התפעול השוטף של העמותה יועסק אדם (“מזכיר העמותה”) בהיקף של חצי משרה, ברגע שהמשאבים הכספיים יאפשרו זאת.

חברות בעמותה תהיה פתוחה בפני כל אדם ובלבד שימלא אחר תקנון העמותה, כגון: תשלום דמי חבר. בתקנון העמותה יינתנו הגדרות ברורות שתמנענה מגורמים בעלי עניין להשתלט עליה.

בחירת הנהלת העמותה ודרכי פעילותה יהיו על פי הנקבע בחוק העמותות.

העמותה תישא את שמו של ערן אדרת ז”ל ותנציח בכך את זכרו.

bottom of page